Ja til forprosjekt for ny fløy på VLMS

Generalforsamlinga i VLMS Eiendom har sagt ja til å starte forprosjekt – med tanke på å bygge ny fløy til blant annet bup og dps, som i dag holder til i Aurdal.