Valdres natur- og kulturpark har 10,6 millionar kroner i budsjett. Politikarane: – Kva får vi att for dette?

Tors­dag vart det kjend at Erik En­ge­li­en slut­tar som dag­leg lei­ar i Vis­it Vald­res. I Øystre Slidre kommunestyre kom det kla­re krav om at Vald­res natur- og kul­tur­park (VNK) i ster­ka­re grad må sam­køy­rast med Vis­it Vald­res og at VNK må vise til meir konkrete mål. Valdreskommunane legg 4,5 millionar kroner inn i budsjettet kvart år.