Første verdenskrigs store, unge ikon – skipsrederen og kunstsamleren Tryggve Sagen – kjøpte bare 26 år gammel Volbu Sanatorium i Valdres som gave til moren sin. Prisen var 10 000 kroner i 1918, går det fram av den nye boka – biografien Tryggve Sagen – Gutten Norge Glemte.

Ifølge Valdres Bygdebok drev ”fru Sagen hotelldrift der kvar sommer”. Det var ”Onstad-karane” som solgte sanatoriet som ble bygd av Sigurd Jørstad i 1890. Da de kjøpte den enorme trebygningen i 1911 skrev avisa Valdres at med i handelen fulgte ”56 opredte senge, 25 saisloner, badeinretning, ca 9 maal jord”.

Stedet hadde mange navn. Tidlig ble det kalt både Hotell Neptun og Østre Slidre Sanatorium og Nervekursted. I den store samlingen med kort Sagen-familien har, blir det benevnt som Volbu Hotel, men da egne kort med bilde av hotellet ble bestilt av den rause sønnens mor, Inga Sagen, het det ”Volbu Turisthotel Valdres”.

Hun hadde stedet i 16 år. I 1934 solgte hun turisthotellet til Dorothea Christensen for 15 000 kroner. Tryggve Sagen var "unggutten" som bare 24 år gammel ga "halve formuen" sin til Nasjonalgalleriet, slik at museet kunne kjøpe kjente kunstverk av verdensberømte kunstnere som Renoir, Cezanne, Gauguin, Courbet og Degas. Slik ble Nasjonalgalleriet et moderne museum.