Vil at folk skal gå til fots til kirken på søndager

Artikkelen er over 3 år gammel

Nyinnsatt prost Carl Philip Weisser kommer med forslag om at alle begynner å gå til kirka, slik de gjorde i «gamle dager».