Gå til sidens hovedinnhold

Slik kan du få hjelp

Artikkelen er over 3 år gammel

Mange barn og unge opplever vold, overgrep og alkohol hjemme. Sånn skal det ikke være, skriver politiet på sine nettsider.

Hvis du selv eller noen du kjenner er utsatt for vold og trusler, eller er vitne til dette, kan du snakke med politiet i ditt distrikt eller barnevernet.

Her finner du hjelp.

For innbyggerne i Valdres finnes i tillegg til kommunene en lang rekke tjenester/instanser som jobber med forebygging og/eller oppfølging av vold i nære relasjoner:

 • Innlandet politidistrikt (61 15 13 00) / politiet (02800)
 • Familievernkontoret (466 17 120)
 • Spesialisthelsetjenesten (06200) bl.a. Barne– og ungdomspsykiatrisk (BUP) poliklinikk Gjøvik med kontor i Aurdal, distriktspsykiatrisk senter (DPS) Gjøvik med poliklinikk i Aurdal ogbarneavdelingen Lillehammer
 • Tannhelsetjenesten (61 27 05 90)
 • Krisesenteret i Hønefoss (32 17 06 90)
 • Overgrepsmottak (06200)
 • Mottaket som gir hjelp til overgrepsutsatte i Valdres er Gjøvik IK legevakt, overgrepsmottaket. Tlf: 61 13 70 00
 • Statens Barnehus Hamar (62 51 92 60)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) (22 89 40 00)
 • Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) (22 59 55 00)
 • Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse(47 80 90 50)
 • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Oppland (SMISO) (611 71 400)
 • Incestsenteret i Vestfold (800 57 000)
 • Alarmtelefonen for barn og ungdom (116 111)
 • Røde kors telefonen for barn og unge (800 33 321)
 • Mannstelefonen (22 34 09 60)

Les mer her. (pdf. for nedlasting med info om Valdres).

Kommentarer til denne saken