Wenche har vorte den store miljøskaparen for hyttefolket rundt Vangsjøen: Gjer alt for at folk skal trivast

Av

Wenche Skogen starta opp med ein kiosk ved krysset Vangsjøen/Rennsenn i 2012, og har sidan utvida med ein kafedel – eller varmestove som ho kallar det. Plassen har fått namnet Wenches Fjellkafé.