- Vi bønder må ta klimagrep

Av

Landbruket slipper ut nesten fire ganger så mye klimagasser som flytrafikken i Norge. Enkelte bønders reaksjon i møte med klimakrav er til forveksling lik den vi så i oljebransjen for noen år siden.