Dialektbruk og nynorsk i barnehagekvardagen

Av

Noregs Mållag er opptekne av at nynorsk skal vera ein del av det språkmangfaldet som borna møter i barnehagen.