Framtidig selskapsstruktur for Valdres energi

Av

Den framtidige selskapsstrukturen for hjørnesteinsbedrifta Valdres energi blir no diskutert i kommunestyra i Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Vestre Slidre.