Ytringsfriheten en del av grunnlaget for et demokrati, uten den blir det en totalitær stat, ikke noe demokrati. Det blir et diktatur der ytringsfriheten er strengt sensurert, og den kan bli strengt straffet.

Ytringsfriheten er i FNs verdenserklæring beskyttet ved artikkel 19, og paragraf 100 i grunnloven av 1814 beskytter også denne friheten.

Det kan være mange som føler at ytringsfriheten er brysom og hindrer deres virksomhet. Den kan ved det stoppes på forskjellige måter: Ved å bruke Janteloven, verbal hindring og at den ties i hjel. Den kan også hindres ved en påvirkning slik at du skal tro at ytringsfriheten ikke nytter.

Et typisk eksempel er rovdyrforvaltningen. Rovdyrvernere bruker janteloven (som jeg tidligere har nevnt i avisinnlegg) til å stoppe ytringsfriheten. Det er ingen rovdyrvernere som vil svare på innlegg eller spørsmål, de kan også få det til at ytringsfriheten er «gått ut på dato». Det skal ties i hjel.

Når det gjelder politikere, til og med seriøse politikere som ved et valg ikke vil svare på innlegg eller spørsmål, også da skal det ties i hjel.

Det vil da si at den fullstendige feilslåtte rovdyrforvaltningen for all del skal vernes mot ytringsfriheten. En «Ole Brumm politikk» er på ingen måte brukbar, det blir da bare en utopi (ønsketenking) og kan ikke bli noe annet.

Vi må hele tida kjempe for at vi skal beholde ytringsfriheten, den vil jeg oppfordre alle til å bruke for alt det den er verdt.

Dersom ytringsfriheten blir hindret eller gjort forsøk på å stoppes er vi på god vei inn i det totalitære samfunn.

Til slutt vil jeg minne om Arnulf Øverland sine Ord: «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv».

Dette er noe alle kan tenke nøye over.